Bezwaar en beroep

Juristen met subsidierecht-expertise

Bezwaar en beroep

Juristen met subsidierecht-expertise

Oneens met een subsidiebesluit! Wat nu?

Als een subsidieaanvraag (deels) wordt afgewezen of de subsidie lager is vastgesteld, beschouwen veel aanvragers daarmee het dossier als gelsoten. Immers, de subsidieverstrekker is een overheid en aan een overheidsbesluit ‘kun je weinig veranderen’. Gelukkig is de praktijk anders.

Een overheidsbesluit aanvechten begint bij controle

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht kan ook een overheidsbesluit kan worden bestreden. Dat is het goede nieuws. Maar als het gaat om subsidies, is het wel opletten geblazen. Dat komt omdat het subsidierecht veel aparte besluitmomenten kent: het besluit op de aanvraag, een voorschot, een tussentijdse wijziging, de vaststelling en zelfs na afloop van het subsidieproject bij terugvordering van teveel ontvangen geld. Bezwaar en beroep tegen deze besluiten staat open. Maar dat heeft alleen zin als het tijdig gebeurt én er steekhoudende argumenten zijn om het besluit aan te vechten. Het is dus van het grootste belang om elk besluit direct te (laten) controleren.

 

Direct contact over deze dienst

* Verplicht veld   |   Het PNO Privacy Statement is van toepassing

Een goede slaagkans

ffiqs werkt met juristen die veel advies- en proceservaring hebben. Dat vertaalt zich in een hoog succespercentage en een overzichtelijke en beproefde dienstverlening. Deze is onder te verdelen in vier fasen:

  • Voorfase: voordat een besluit is genomen zijn er vaak goede mogelijkheden om het bestuursorgaan op andere gedachten te brengen. Wij adviseren u over het beantwoorden van een vragenbrief en de reactie op een voorgenomen besluit.
  • Procesadvies: wij analyseren het besluit en onderzoeken de argumenten die u kunt aandragen. U ontvangt dan een onderbouwd advies over de slaagkans van een bezwaar- of beroepsprocedure en een overzicht van de kosten. Ook kijken we naar mogelijke praktische oplossingen voor de ontstane situatie. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet starten van een procedure.
  • Opstellen: in nauwe samenspraak met u stellen wij het bezwaar of beroepschrift op. We gaan daarbij in op de feiten, de beleids- en subsidieregels en de actuele rechtspraak.
  • Procesvertegenwoordiging: wij vertegenwoordigen u gedurende de gehele procedure (dus ook tijdens de (hoor)zitting, we bewaken de termijnen en corresponderen met de subsidieverstrekker of de rechtbank.

 

Subsidierecht expertise dun gezaaid in Nederland

Een in subsidierecht gespecialiseerd jurist is zijn/haar gewicht in goud waard. Echt waar! De combinatie van juridische expertise met kennis van subsidies en sectoren is namelijk schaars – zelfs de grotere juridische dienstverleners bieden dergelijke expertise niet, of slechts tegen aanzienlijke tarieven. Deze kenniscombinatie draagt ook bij aan een hoge succeskans. Dankzij een zorgvuldige afweging vooraf en, bij het daadwerkelijk voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure, onze maximale inzet weten wij een meerderheid van deze zaken in succes om te zetten.

 

Meer weten?

 

Wilt u meer weten over onze bezwaar- en beroepdiensten?

Download de folder voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met een van onze specialisten.