Staatssteuntoets

Is uw project of subsidie staatssteunproof?

Staatssteuntoets

Is uw project of subsidie staatssteunproof?

De EU verbiedt staatssteun. Wat betekent dat voor u?

Overheden die steunmaatregelen betalen, zijn verantwoordelijk voor de naleving van het staatssteunverbod. Ondernemers en organisaties die overheidssteun ontvangen, dragen het risico van terugvordering. Het is daarom belangrijk dat zowel overheid als onderneming controleert of een subsidie staatssteunproof is. Daarbij geldt de vuistregel: hoe eerder, hoe beter.

 

Risico wordt niet gezien

Bij het ontwikkelen en financieren van projecten zoeken bedrijven, organisaties en overheden elkaar geregeld op. In het enthousiasme over de samenwerking en de inhoud van het project, wordt het staatssteunaspect in de praktijk vaak pas in een (te) laat stadium gesignaleerd. Een toets aan het staatssteunverbod kan aanpassingen vergen in de voorgenomen of al overeengekomen subsidieprojecten. Een kostbare situatie die kan worden voorkomen door hierop eerder alert te zijn.

 

Direct contact over deze dienst

* Verplicht veld   |   Het PNO Privacy Statement is van toepassing

Staatssteunadvies voorkomt kosten en zelfs boetes

Of: ffiqs werkt met juristen die zijn gespecialiseerd in het Europese staatssteunrecht en voeren jaarlijks tientallen toetsen uit bij de indiening van projecten. Per projectpartner en zelfs per projectactiviteit wordt onderzocht in hoeverre sprake is van een markt die door de steun dreigt te worden ‘vervalst’. Daarbij stellen wij vragen als:

  • Valt de activiteit binnen een of meer vrijstellingen van de EU?
  • Wordt voldaan aan de maximale steunintensiteit?
  • Passen de projectkosten binnen de opgegeven vrijstellingen?
  • Is er sprake van een wijziging in het project, het consortium of bij een van de partners?

Deze gedegen, project-specifieke check maakt duidelijk of het project voldoet aan de staatssteunregels. Hiermee kunnen niet alleen extra kosten maar zelfs ook boetes worden voorkomen.

Wanneer een staatssteuntoets?

Het beste moment om een staatssteuntoets uit te voeren is: in een zo vroeg mogelijk stadium. Als u van plan bent een subsidie aan te vragen of te verlenen is contact met een van onze specialisten zeer aan te bevelen. Zij kunnen dan meedenken en adviseren over de juiste positionering van het project en de daarbinnen uitgevoerde activiteiten en gemaakte kosten. Overigens worden zij ook met regelmaat ingeschakeld voor een review of second opinion. Zij werpen dan een laatste blik op de staatssteunparagraaf en geven daarbij een expertopinie op het project en mogelijke verbeterpunten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze staatssteun advisering? Neem contact op met een van onze specialisten.

 

Meer weten?

 

Wilt u meer weten over onze bezwaar- en beroepdiensten?

Download de folder voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met een van onze specialisten.