Subsidieaudit en accountantsverklaring

Onafhankelijke controle door een accountant

Subsidieaudit en accountantsverklaring

Onafhankelijke controle door een accountant

Verantwoording afleggen over uw subsidie

Als u subsidie ontvangt moet u verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie. Naast de door u opgestelde subsidieverantwoording vraagt de subsidieverstrekker vaak om een controle door een externe, onafhankelijke accountant. Het is niet altijd eenvoudig om een gespecialiseerde accountant te vinden die tijdig zijn rapportage kan aanleveren.

Niet voldoen aan de eisen kan vervelende consequenties hebben

De subsidieverantwoording en de rapportage van uw accountant zijn gebonden aan bepaalde regels. Deze regels hebben onder meer betrekking op de samenstelling van de subsidieadministratie (wat moet u allemaal vastleggen) en de termijn waarbinnen de verantwoording moet worden afgelegd. Het niet naleven hiervan kan serieuze consequenties hebben voor de aan u toegekende subsidiegelden. Een gespecialiseerd accountant die zowel een subsidieaudit kan uitvoeren als een accountantsverklaring kan afgeven neemt u deze zorg uit handen.

  Direct contact over deze dienst

  * Verplicht veld   |   Het PNO Privacy Statement is van toepassing

  Unieke samenwerking met in subsidieaudits gespecialiseerde accountancy Grants Assurance

  Geloof ons, wij maken regelmatig mee dat bedrijven of organisaties ons bellen met een probleem rond de verantwoording van hun subsidieadministratie. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen werken wij samen met Grants Assurance, een in subsidieaudits gespecialiseerd accountant die:

  • onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening biedt
  • ruime ervaring en een bewezen track record heeft op het gebied van subsidieaudits
  • transparant en via korte lijnen communiceert
  • zorg draagt voor tijdige oplevering van de rapportage.

  De voordelen van deze samenwerking voor u zijn in drie woorden samen te vatten: kwaliteit, snel en compliant.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen met onze subsidieaudit diensten? Neem contact op met een van onze specialisten.

   

   

  Meer weten?

   

  Wilt u meer weten over onze bezwaar- en beroepdiensten?

  Download de folder voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met een van onze specialisten.