Subsidie-audit en accountantsverklaring

Onafhankelijke subsidiecontrole door een accountant

Subsidiecontrole

Als u subsidie ontvangt moet u verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie. Naast de door u opgestelde subsidieverantwoording vraagt de subsidieverstrekker vaak om een controle door een externe, onafhankelijke accountant. Om te zorgen dat het compliance- en auditproces efficiënt verloopt werkt ffiqs samen met Grant Assurance, een in subsidie-audits gespecialiseerde dienstverlener. Wij stemmen samen met Grant Assurance het proces af en bereiden de werkzaamheden voor, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de verantwoording van uw subsidieadministratie.

ffiqs huisstijl squares

Wat als u niet voldoet aan de subsidie eisen?

De subsidieverantwoording en de rapportage van de accountant zijn gebonden aan bepaalde regels. Deze regels hebben onder meer betrekking op de samenstelling van de subsidieadministratie (wat moet u allemaal vastleggen) en de termijn waarbinnen u de verantwoording moet afleggen. Wanneer u deze regels niet naleeft, heeft dit serieuze gevolgen voor de aan u toegekende subsidiegelden. De gespecialiseerde accountants van Grant Assurance die zowel subsidieaudits uitvoeren als subsidieverklaringen afgeven, nemen u deze zorg uit handen.

Voordelen samenwerking ffiqs en Grant Assurance

Wij maken zeer regelmatig mee dat bedrijven of organisaties ons bellen met een acuut probleem rond de verantwoording van hun subsidieadministratie. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen werken wij samen met Grant Assurance die:

Z

onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening biedt

Z

ruime ervaring en een bewezen track record heeft op het gebied van subsidieaudits

Z

transparant en via korte lijnen communiceert

Z

zorg draagt voor tijdige oplevering van de verklaring.

De voordelen van deze samenwerking voor u zijn in drie woorden samen te vatten: kwaliteit, snel en compliant.

Laatste nieuws

Meer weten over subsidiecontroles?

Moet u een accountantscontrole van uw subsidieproject laten uitvoeren of heeft u een ander compliance-vraagstuk? Neem contact op met één van onze specialisten via onderstaand contactformulier.