NOW-regeling: 3 dingen die u moet weten

NOW-regeling: 3 dingen die u moet weten

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om bedrijven te helpen hun personeel door te betalen tijdens de coronacrisis. Verantwoording, bijvoorbeeld in de vorm van een accountantsverklaring, vormt een belangrijk onderdeel van de regeling. In dit artikel belichten wij drie punten die belangrijk zijn om te weten over de NOW-regeling.

Wat houdt de NOW-regeling in?

Met de NOW-regeling kan personeel tijdens de coronacrisis worden doorbetaald. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. De berekening van deze omzetdaling ten opzichte van de referentieomzet is grotendeels afhankelijk van het type bedrijf. Heeft u NOW-subsidie aangevraagd, dan moet u zich hierover verantwoorden. In sommige gevallen is een accountantsverklaring verplicht, maar in de meeste gevallen is een verklaring van derden voldoende. Denk hierbij aan een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie.

1. De eisen van de vaststelling

  • U moet aantonen dat u gedurende drie maanden (april-juni) ten minste 20% omzetverlies heeft geleden ten opzichte van de referentieomzet
  • Als alternatief mag u ook de omzet van maart t/m mei gebruiken. Bij overdracht van een onderneming is het ook toegestaan een afwijkende manier van de omzet te berekenen.

2. Indienen van een vaststellingsverzoek

  • In sommige gevallen is een accountantsverklaring verplicht. Dit is het geval wanneer:
    • de ondergrens voor een accountantsverklaring een voorschotverlening is (80% van het subsidiebedrag) van 100.000 euro
    • het voorschot lager is dan 100.000 euro is, maar de subsidievaststelling 125.000 euro of hoger is
  • Een verklaring van derden is vereist bij een voorschotbedrag boven 20.000 euro of een vaststellingbedrag boven 25.000 euro
  • Het indienen van een vaststellingsverzoek NOW is mogelijk vanaf 7 oktober 2020
  • Het verzoek tot vaststelling moet na 7 oktober 2020 binnen 24 weken worden ingediend bij het UWV; voor verzoeken waarbij een accountantsverklaring nodig is, is deze termijn 38 weken.

3. NOW-administratie

Er is nog niet veel bekend over de administratieprocedure van de NOW-regeling. Hiervoor zijn we in afwachting van de publicatie van de accountantsprotocollen en standaarden. Hierin staan de vereisten waaraan de NOW-administratie moet voldoen. We verwachten dat deze protocollen uiterlijk 1 augustus worden gepubliceerd. Zodra hierover meer bekend is leest u dit in onze Subsidieflits. 

Ondersteuning bij administratie en voldoen aan de voorwaarden

De verwachting is dat de administratieprocedure en de vaststelling tot veel vragen en mogelijk zelfs ongemak gaat leiden. ffiqs, de subsidiemanagement-specialist binnen PNO, biedt ondersteuning bij het voldoen aan de voorwaarden van de NOW-regeling. De gekwalificeerde en hands-on specialisten van ffiqs berekenen het omzetverlies, de loonkosten en kunnen u helpen bij het indienen van de vaststelling. Deze service is met name interessant voor ondernemers die een voorschotbedrag hebben ontvangen van meer dan 20.000 euro.

Vanaf 6 juli 2020 wordt de NOW 2.0 regeling opengesteld. Op enkele punten wijken de regels voor deze NOW 2.0 regeling af van de huidige NOW regeling. Wanneer er meer bekend is over de administratieve vereisten de verplichting NOW2.0 regeling, zullen we u hierover informeren. 

Meer weten?

Heeft u de NOW aangevraagd of bent u van plan dat te doen, en verwacht u een voorschotbedrag van minimaal 20.000 euro te ontvangen? Neem dan voor juridische of financiële verantwoordingsvragen contact op met de specialisten van ffiqs. Bel 088-8381381 of neem contact op via onderstaand contactformulier.

9 + 2 =

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.