Subsidie en samenwerken

Welke afspraken maak ik met mijn partners

Subsidie en samenwerken

Welke afspraken maak ik met mijn partners

Bij samenwerken binnen een subsidie horen goede afspraken

Aan een samenwerking met meerdere partijen binnen subsidieprojecten kunnen ongemerkt veel juridische haken en ogen zitten. Denk aan het vastleggen van intellectueel eigendom (IP). Het opstellen van een NDA of samenwerkingsovereenkomst. Of het adviseren over een Horizon 2020 Grant Agreement.

Samenwerken loont

Bij veel vooral Europese subsidies is samenwerken een verplichting. Dat leidt in de praktijk vaak tot geweldige resultaten die je als individueel bedrijf nooit zou kunnen behalen. Maar zulke samenwerking vereist ook duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over hoe het project gaat worden uitgevoerd. En hoe er met de bestaande en ingebrachte kennis wordt omgegaan. Wat is of blijft uw eigendom, zeker als het gaat om de projectresultaten? Belangrijke vragen, waarbij al tijdens de voorbereiding van het subsidieproject moet worden stilgestaan. Maar ook tijdens de uitvoering van een project kunnen zich situaties voordoen waarbij de vraag opkomt of uw projectsamenwerking nog wel aan de eisen voldoet. Denk daarbij aan fusies, overnames of een wijziging in uw juridische structuur.

* Verplicht veld   |   Het PNO Privacy Statement is van toepassing

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Onze ervaren specialisten weten maar al te goed hoeveel hobbels een samenwerkingsproject vanaf de start moet nemen. Het is hen er dan ook alles aan gelegen die hobbels vóór te zijn, en u te voorzien van raad en ondersteuning, mochten die zich voordoen. Hierbij kunt u denken aan:

  • het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, een Project Consortium Agreement, intentieverklaringen, geheimhoudingsovereenkomsten, enzovoort
  • adviseren over Horizon 2020 of andere EU Grant Agreements
  • het namens u onderhandelen over concepten en opstellen van de uiteindelijke overeenkomsten.

Van belang is dat u en de projectpartners zich kunnen focussen op de kerntaken, geschillen worden voorkomen en de kans op een succesvolle samenwerking aanzienlijk wordt vergroot.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze compliance diensten? Neem contact op met een van onze specialisten.