Voorbereidingen nieuwe programmaperiode ESF+

Gepubliceerd op: 10 augustus 2020 | Laatst bijgewerkt op: 13 juli 2023

In 2021 gaat een nieuwe programmeringsperiode voor het Europees Sociaal Fonds van start, die loopt van 2021 tot 2027. Het nieuwe programma bundelt verschillende sociale fondsen in het zogenaamde ESF+, met daarin onder meer het huidige Europees Sociaal Fonds.

Brussel is in de afgelopen weken onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Het eindresultaat en daarmee duidelijkheid over de hoogte van het ESF+-budget voor Nederland is nog niet bekend. Er is daarom ook nog geen finale duidelijkheid over de inhoud van het toekomstige ESF+-programma. Wat wel bekend is, is dat Nederland met ESF+ gaat focussen op één hoofddoel: het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Om in 2021 van start te kunnen gaan met de uitvoering van het ESF+ programma zijn alle partners en de Europese Commissie al begonnen met de voorbereidingen voor de programmering van ESF+. Deze herfst  zal Nederland haar plannen voor ESF+ voor goedkeuring bij de Europese Commissie indienen.

Openstaande vacatures

Door de economische groei van de laatste jaren zijn vacatures steeds moeilijker vervulbaar. Tegelijk is er nog altijd een grote groep werkzoekenden die er niet in slaagt aan het werk te komen. Dan zijn er ook nog ontwikkelingen die zorgen voor een sterk veranderende arbeidsmarkt; denk bijvoorbeeld aan de energie- en klimaattransitie, flexibilisering en digitalisering. Hierdoor onstaat ook onder de huidige groep werkenden een groeiende groep kwetsbaren die de snelle ontwikkelingen moeilijk kan bijhouden en daardoor dreigt uit te vallen.

Doel: ondersteunen mensen met kwetsbare arbeidsmarktpositie

Om deze redenen wil Nederland het ESF+ focussen op één hoofddoel, namelijk het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Het gaat dan om zowel werkzoekenden als werkenden. Dit hoofddoel sluit goed aan bij de Nederlandse beleidsprioriteiten op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Dit hoofddoel sluit ook aan bij de twee uitdagingen die de Europese Commissie voor Nederland heeft benoemd: het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt en het stimuleren van een leven lang leren.

Betere samenwerking

Met de focus op de 35 arbeidsmarktregio’s wil de regering een stimulans geven aan de samenwerking tussen gemeenten, sociale partners en andere partijen in de regio. De regering vindt dat partijen in de regio het beste in staat zijn om kwetsbare werkzoekenden en werkenden te ondersteunen op de arbeidsmarkt. Dit sluit aan op het bredere overheidsbeleid dat de ontwikkeling naar een betere samenwerking in de regio Stimuleert.

Uitvoering van Beleid van het Ministerie van SZW

De dienst Uitvoering van Beleid van het Ministerie van SZW gaat de toekomstige regeling, net als dat op dit moment het geval is, uitvoeren. De regering streeft ernaar de ESF+-middelen zo efficiënt mogelijk benutten. Dit doet ze door een verdere vereenvoudiging van de uitvoering en een vermindering van de administratieve lasten voor subsidieaanvragers.

Meer informatie

Wilt u weten hoe de nieuwe ESF+-regeling van toepassing is op uw organisatie? Neem dan contact met ons door het invullen van onderstaand contactformulier. Wij gaan graag met u in gesprek!

Gerelateerde nieuwsberichten

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.